ფირნიშები
     

ძვირფასო მომხმარებლებო!

გაცნობებთ, რომ 2024 წლის 1 მარტიდან აკრძალულია ადრესატებთან შემდეგი სახის შეტყობინებების გაგზავნა:


• შეტყობინება, რომელიც მიზნად ისახავს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით ინფორმაციის გაგზავნაზე სუბიექტისგან (ადრესატისგან) წინასწარი თანხმობის მიღებას;


• შეტყობინება, რომელიც შეიცავს პირდაპირი მარკეტინგის შემცველ ინფორმაციას და რომელიც იგზავნება იმ სუბიექტთან, რომელსაც კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ფორმით არ აქვს გამოხატული წინასწარი თანხმობა ამ სახის ინფორმაციის მიღებაზე.


სავალდებულოა, რომ სერვისით სარგებლობისას იხელმძღვანელოთ ჩვენს შორის გაფორმებული სააბონენტო მომსახურების ხელშეკრულებისა და "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესებით და უზრუნველყოთ შესაბამისი ვალდებულებების შესრულება.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #119ea9 #0fe971 #051663